top of page

Saveti za policijske službenike

Image by ev

Na ovoj stranici objavljujemo savete za policijske službenike koji su oštećeni nezakonitim, pogrešnim ili nestručnim rukovodjenjem i komandovanjem u policiji ili imaju saznanja o nezakonitom, nestručnom ili pogrešnom rukovodjenju i komandovanju u policiji. 

Pitanje: Uvidom u predlog za umanjenje mesečnog ličnog dohodka utvrdio sam da je komandir Policijske stanice izneo lažne činjenice, te time falsifikovao Predlog za umanjenje ličnog dohotka, a pismene dokaze koje su mu kolege predočile ignorisao i nije uzeo u obzir niti prikazao prvostepenom organu? U žalbi sam naveo sve to, ali je drugostepeni organ to ignorisao i potvrdio prvostepeno rešenje. Koja su moja prava? Da li je to dozvoljeno?

Odgovor: Ne. Komandir Policijske stanice je izvršio krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Poznato nam je da se ponekad u drugostepenom odlučivanju ne ide duboko u predmet, te se olako potvrdjuju prvostepena rešenja, kako bi se podržao lokalni policijski menadžment. Protiv komandira Policijske stanice podneti krivičnu prijavu nadležnom državnom tužiocu u svojstvu oštećenog krivičnim delom, a drugostepeno rešenje o umanjenju ličnog dohodka pobivati na sudu drugim pravnim sredstvima, pre svega tužbom. 

* * *

Pitanje: Za vreme bolovanja komandir Policijske stanice je sa pomoćnikom komandira došao je u nedelju kod mene kući i tražio od mene da dodjem u Policijsku stanicu ne bi li mu završio izveštaj o radu, jer on to ne ume tj. ne oseća se sposobnim. Da li je to ispravno?

Odgovor: Ne. Komandir Policijske stanice mora da bude sposoban da organizuje resurse i kad mu je 35% ljudstva na bolovanju ili drugim odsustvima, ali sigurno ne pozivanjem bolesnog radnika od kuće da mu završi izveštaj o radu. Očigledno da se radi o nestručnom licu na rukovodećem položaju. Podneti pritužbu preporučenom poštom Direktoru policije za neprimereno i nestručno ponašanje i rukovodjenje. 

* * * 

Pitanje: S obzirom da sam bio duže vremena na bolovanju, komandir Policijske stanice me je poslao na vanredni lekarski pregled da bi se utvrdilo da li sam zloupotrebio bolovanje. Nakon pregleda, kada sam se istog dana javio komandiru Policijske stanice, rekao mi je da je on već obavešten da sam zloupotrebio bolovanje i da ću najverovatnije biti disciplinski kažnjen na 2 godine na niže nerukovodeće radno mesto. Ustanovio sam da je on to planirao da me proglasi da sam zloupotrebio bolovanje, jer je to jedan lekar u Institutu rekao, ali na kraju nije bilo potvrdjeno da sam zloupotrebio bolovanje. Ja sam znao šta piše u izveštaju, a on je znao šta je očekivao tj. šta je dogovoreno da će pisati  u izveštaju. Izveštaj je stigao i pisalo je da nisam zloupotrebio bolovanje i on se ućutao. Šta da radim? Da li ima prava da nezakonito utiče na lekare?

Odgovor: Ne. Očigledno je da taj komandir Policijske stanice poznaje lekara koji Vam je rekao da ste zloupotrebili bolovanje, te je to bilo dogovoreno, ne bi li Vas iz odredjenih razloga, verovatno konkurencije u Policijskoj stanici, sklonio na niže (nerukovodeće) radno mesto. Takve nepravilnosti bez odlaganja pismeno preporučenom poštom prijaviti Direktoru policije i Službi unutrašnje kontrole MUP.

* * *  

Pitanje: Nas dvojica smo kolege koji smo počeli istovremeno da radimo kao pomoćnici komandira Policijske stanice. U jednom trenutku nam je komandir Policijske stanice naredio da kontrolišemo dolazak policijskih službenika na posao i zapišemo tačno vreme dolaska svakog pojedinačno odnosno kašnjenja. Kada smo to uradili i predali informaciju sa kašnjenjima, došla su dva policajca kod nas i rekla da je on njima pokazao pismenu informaciju a da smo mi to samostalno kontrolisali te zgužvao i bacio papir u korpu za otpadke, te rekao da je on komandir i da se on pita. Otišli smo i proverili njegovu korpu za otpatke i našli našu pismenu informaciju zgužvanu u njoj. Šta dalje da radimo?

Odgovor: Očigledno je da je komandir Policijske stanice hteo da ojača svoj integritet, ali smanji Vaš integritet kod policijskih službenika, medjutim na neprofesionalan, nestručan i jako čudan način. Očigledno je da nije bio obrazovan u oblasti rukovodjenja i komandovanja. Više je nego očigledno da se radi o nestručnom licu na rukovodećem položaju. Podneti pritužbu preporučenom poštom Direktoru policije za neprimereno i nestručno ponašanje i rukovodjenje.  

* * *  

Pitanje: Otkrio sam korupciju u Policijskoj stanici gde je umešan komandir Policijske stanice, vodja sektora i saobraćajni policajac. Komandir se ponaša kao da ima demenciju i jako nenormalno. Šta dalje da radim?

Odgovor: Korupcija se teško dokazuje internim sistemom unutrašnje kontrole ukoliko komandir Policijske stanice ili drugi policijski službenici imaju odredjene kontakte u sedištu MUP ili nekoj specijalizovanoj službi ili političkim strukturama. Takve slučajeve je potrebno detaljno dokumentovati i obavestiti Republičkog javnog tužioca anonimnom krivičnom prijavom radi svoje zaštite, kao i relativne medije jer neki od njih imaju sreće da se provuku, ali kada su mediji umešani jako retko.

* * *  

* * *  

Pitanje: Kao jedan od rukovodilaca u Policijskoj stanici, bio sam sa policajcima koji nisu bili na zadatku prisutan u jednom lokalu, diskoteci. Svi smo bili u civilnom odelu. Izbila je tuča i u skladu sa Zakonom smo reagovali da sprečimo napad na život i povrede, obavestili patrolu koja je privela izgrednike u Policijsku stanicu te podneli prekršajne prijave. Komandir Policijske stanice je umesto da nas pohvali, mene povukao na stranu i kritikovao zašto su policajci reagovali u civilnom odelu. Morao sam da mu pročitam član iz Zakona a on mi zapretio da ću biti kažnjen ako se budem pridržavao tog člana zakona. O čemu se ovde radi?

Odgovor: Komandir Policijske stanice vas je video kao konkurenciju, on pripada verovatno staroj gardi nepismenih rukovodilaca koji ništa ne rade, tavore i čekaju penziju ili jednostavno ga Zakon ne interesuje a vlasnik lokala mu je prijatelj po nekoj osnovi. U konkretnom slučaju podneti pritužbu protiv komandira i krivičnu prijavu Okružnom javnom tužiocu.

* * *  

bottom of page